Het zorgleefplan. Handleiding voor je welzijn

zorgleefplan icoonWanneer je beschermd woont, sluit je een overeenkomst op basis waarvan zorg en huisvesting wordt gegeven. Deze overeenkomst is dynamisch, dus kan steeds worden aangepast al naar gelang je zorgvraag en behoefte. Zo ook voor mijn moeder. Deze afspraken beschrijft de instelling in het zorgleefplan. Het is als een handleiding. De handleiding van mijn moeder. 

Handtekening

Het zorgleefplan kan op elk gewenst moment worden aangepast, en wordt minimaal 2 keer per jaar herzien. Er wordt dan geëvalueerd of de zorg nog past bij de behoefte en zo nodig bijgesteld. Tijdens het halfjaarlijks MDO – het multidisciplinair overleg met ouderarts, teamleider, contactverzorgende, psycholoog, en ik – bespreken we het zorgleefplan. Ik moet dan, als wettelijk vertegenwoordiger, dit ondertekenen namens mijn moeder.

Domeinen

We bespreken zorgleefdoelen per domein. Voor mam werkt dat als volgt. Binnen het domein “woon/leefomstandigheden” wordt als doel geformuleerd, dat mama zich veilig voelt gedurende de nacht. Hierbij moeten dan acties worden omschreven. We kiezen voor een sensorpaaltje, dat registreert wanneer ze uit bed stapt. Zo wordt de nachtdienst ingeseind, die dan even kunnen kijken of ze het toilet goed heeft gevonden of misschien even wat wilde drinken. En haar daarbij dan helpen. Omdat het sensorpaaltje doorgeeft wat mam doet, wordt het als een beperkende maatregel gezien. Ik moet hier daarom specifiek mee instemmen. Ik vind het prima want het helpt mijn moeder juist, stel je voor dat ze ’s nachts de wc niet kan vinden. Dat lijkt me een stuk ongemakkelijker dan wanneer iemand haar op de gang begroet.

Rapporteren

Per doel, moet de begeleiding per dag en per dienst rapporteren. Zo wordt er dan conform gesteld doel zorg verleend. Een ander doel dat we formuleren, valt binnen het domein “participatie” en het doel is: “mevrouw voelt zich begrepen ondanks de afasie.” De beschreven acties hebben betrekking op mam haar inmiddels beperkte woordenschat. De omschrijving vormt als het ware een handleiding om te kunnen communiceren met mijn moeder. De begeleiding moet nu dagelijks rapporteren over in hoeverre mam zich begrepen en betrokken heeft gevoeld.

Twee andere domeinen die het zorgleefplan belicht, zijn “welbevinden”, waaronder als doelen dagbesteding, individuele activiteit en begeleiding bij vertrek visite staan. En “gezondheid”, waaronder het doel van ondersteuning bij ADL-zorg (algemene dagelijkse levensverrichtingen, dus eten en drinken en persoonlijke hygiëne) valt. Met name binnen deze twee domeinen verandert mijn moeders hulpvraag enorm snel. Het lopen gaat slechter, het praten wordt steeds minder, de zorgvraag neemt toe.

Ik vraag daarom of het MDO per kwartaal kan worden georganiseerd. Omdat moeders situatie veel sneller achteruitgaat dan gemiddeld, geeft eens per zes maanden overleg mij geen gerust gevoel…

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *