Wat doe je wanneer opname niet langer kan worden uitgesteld?

help-sos-zand-crisiopname-dementieBegin mei 2016 staat nu het kennismakingsgesprek met de zorginstelling gepland. Maar we staan nog niet op plek 1 van de wachtlijst. Wat als het in de tussentijd thuis met mam misgaat? Wat doe je wanneer opname in een instelling niet langer kan worden uitgesteld? Dan kun je op een spoedbed. In de crisisopvang. Right. 

Wanneer opname met crisiszorg?

Wanneer is het crisis? Crisisopname kan wanneer er sprake is van een acute verandering van de gezondheidssituatie, waarbij directe zorg nodig is die de thuiszorg niet kan leveren. De situatie zorgt voor direct risico op lichamelijk of geestelijk letsel van de persoon met dementie, of van zijn directe omgeving. Er moet dan wel al een Wlz-indicatie (zzp) zijn afgegeven of in werking zijn gesteld.

Wat houdt dan een spoedbed in? Een spoedbed is een tijdelijke plek in de crisisopvang. Een soort logeerbed. Op een plek waar je niet blijft. Of in ieder geval niet langer dan zes weken. Doorgaans zijn dit soort spoedbedden direct beschikbaar in de traditionele verpleeghuizen. Je kunt geen voorkeur aangeven voor een locatie, want crisis is crisis.

Trauma

Het punt met dementie is, dat elke ingrijpende verandering trauma met zich mee brengt. Afhankelijk van de geestelijke staat waarin de persoon in kwestie zich bevindt, kan de trauma klein zijn (wat vermoeider of wat verwarder dan anders), of groot. In dat laatste geval gaat iemand in eens hard achteruit. Het begrip is ineens bijna weg, of het gedrag verandert enorm. Moeten verhuizen, alles achter moeten laten, je zelfstandigheid, je eigen veilige, vertrouwde omgeving, kan dus een trauma opleveren. Ik ben bang dat dit voor mijn moeder ook het geval gaat zijn. Want ze wil niet. Stel je dan voor, dat je twee keer moet verhuizen omdat er eerst een crisisopname plaatsvindt. Dat wordt echt verschrikkelijk.

Ik overleg met onze casemanager. Want wat moeten wij in onze situatie doen, als het vandaag of morgen ineens misgaat bij mam thuis? Als het niet meer veilig is? Zij bevestigt dat de twee traditionele instellingen bij mijn moeder in de buurt allebei spoedbedden hebben klaarstaan. Crisisopvang is dus ook echt plan B, wanneer opname niet kan wachten. Iets wat een realistisch scenario is in afwachting van de instelling waar we op de wachtlijst staan. Ik moet er niet aan denken.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *